Kategoria - Motywacja

Motywacja

Zwlekasz?

1. Często spóźniam się na umówione spotkania. 2. Czekam z wykonaniem zadań do ostatniej chwili, bo dostarcza mi to adrenaliny. 3. Wiem, co...