Strona główna » BLOG » Jak skutecznie motywować swoich pracowników do pracy? Cz. 2
Historia Sukcesu Motywacja

Jak skutecznie motywować swoich pracowników do pracy? Cz. 2

Jak wcześniej wspomnieliśmy, wyznaczanie celów powinno opierać się o jasne kryteria, cel powinien być osiągalny dla pracowników. Zbyt wysoki cel może powodować frustracje u pracowników.

Ale to nie wszystko,

Dobry menadżer to także osoba, która potrafi zarządzać celami, musi je kontrolować i dostosowywać do zmieniającej sytuacji. Menadżer powinien wspierać swoich pracowników w przypadku problemów oraz nagradzać po realizacji wykonanego zadania. Menadżer mus znać swoich pracowników, ich dobre strony, jak i słabe, to na pewno pomoże mu w delegowaniu zadań.

Wydzielanie zadań

Wydzielanie zadań może mieć wiele zalet. Przede wszystkim pracownik, które realizuje konkretne zadanie musi wiedzieć, za co jest odpowiedzialny. Zaufanie ze strony menadżera może bardzo pozytywnie wpłynąć na jego poziom zaangażowania. Aby odpowiednio delegować zadanie, pracownik powinien mieć jasno określone warunki jego realizacji. Pracownik, który otrzymuje delegowane zadania, czuje, że jest wyróżniony, a menadżer mu ufa i daje szanse na wykazanie się.

Facebook