Strona główna » BLOG » Czym jest komunikacja interpersonalna?
Ogólne

Czym jest komunikacja interpersonalna?

komunikacja interpersonalna jest psychologicznym procesem, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje podczas kontaków z innymi. Mową, mimiką, pantomimiką i intonacją głosu, przekazujemy sobie określone informacje (Augustynek 2008).

Natomiast Nęcki (1996) definiuje komunikację interpersonalną, jako podejmowaną w określonym kontekście sytuacyjnym wymianę werbalnych, wokalnych i niewerbalnych sygnałów (symboli) w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania.

Można wyróżnić kilka rodzajów komunikacji wśród ludzi:
interpersonalna – zachodząca pomiędzy ludźmi;
intrapersonalna – monolog wewnętrzny;
społeczna ? grupowa;
zapośredniczona – przy użyciu urządzeń technicznych (telefon, komputer).

Najnowsze środki komunikowania się w dużym stopniu zmodyfikowały tradycyjne rodzaje komunikacji. Ludzie coraz rzadziej prowadzą bezpośrednie rozmowy. Wypierają je rozmaite formy komunikacji elektronicznej (poczta internetowa, komunikatory, fora, czaty, grupy dyskusyjne, itp.).

Do zaistnienia komunikacji interpersonalnej muszą istnieć 4 ogniwa:
Nadawca, czyli osoba, która przesyła informację.
Odbiorca – to osoba, do której daną informację kierujemy.
Kod, czyli sposób przekazania i odczytania informacji (obraz, gest, słowo, itd.).
Kanał, przez który przepływa informacja. Każdy kanał ma swoją określoną przepustowość i pojemność. Różna jest szybkość transmisji informacji w kanale wzrokowym a inna słuchowym czy węchowym.

Facebook