Strona główna » BLOG » Poziomy komunikacji interpersonalnej
Ogólne

Poziomy komunikacji interpersonalnej

?poziom faktyczny – na tym poziomie osoby rozmawiają na tematy neutralne, które nie wywołują zbyt dużego zaangażowania uczuciowo – emocjonalnego

? poziom instrumentalny – na tym poziomie osoby operują „instrukcjami”, nadawca komunikatu oczekuje od jego odbiorcy konkretnych zachowań i działań

? poziom afektywny – na tym poziomie osoby  angażują się w komunikację emocjonalnie i uczuciowo, często wyrażają swoje poglądy, postawy i wartości Aby komunikacja była skuteczna i efektywna trzeba czuć, słuchać i mówić.

Jednym z najbardziej skutecznych narzędzi podczas trudnych sytuacji jest dobre słuchanie. Słyszenie to czynność mimowolna, która odbywa się na poziomie percepcji. Czynność słyszenia zachodzi dzięki receptorom, które znajdują się w narządzie słuchu. Natomiast słuchanie to czynność o charakterze selektywnym. Słyszenie obejmuje zarówno działalność receptorów, jak i również interpretację nadchodzących sygnałów słuchowych. Wyróżniamy słuchanie bierne i czynne. Aktywne słuchanie umożliwia właściwe porozumiewanie się z drugą osobą, zniwelowanie napięcia w trudnych sytuacjach oraz zachęcenie rozmówcy do ewentualnego współdziałania i współpracy.

Facebook