Strona główna » BLOG » Asertywność kluczem do komunikacji
Ogólne

Asertywność kluczem do komunikacji

Wiele jest definicji asertywności, ale najprościej mówiąc, jest to  pełne wyrażanie siebie w kontakcie z drugim człowiekiem w sposób respektujący uczucia innych. Teoria i praktyka asertywności opiera się na podstawowym założeniu, że każdy człowiek ma takie same prawa i może z nich korzystać dotąd, dopóki nie zaczyna ograniczać praw innych. W rzeczywistości zasada jest bardzo stara i ujmuje ją powiedzenie: ?Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe? albo: ?Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego?. Różni autorzy różnie definiują te prawa, np.:

? Mam prawo wyrażać własne myśli i opinie, nawet jeśli różnią się one od poglądów innych ludzi.

? Mam prawo wyrażać własne uczucia i być za nie odpowiedzialnym.

? Mam prawo mówić ludziom ?tak?.

? Mam prawo powiedzieć ?nie? bez poczucia winy.

? Mam prawo powiedzieć ?nie wiem?.

? Mam prawo powiedzieć ?nie rozumiem?.

? Mam prawo zmieniać zdanie bez konieczności i usprawiedliwiania się.

? Mam prawo do popełniania błędów i do tego, by czuć się odpowiedzialnym za nie.

? Mam prawo prosić o to, czego chcę.

? Mam prawo do szacunku innych ludzi oraz do tego, by ich szanować.

? Mam prawo do tego, by mnie wysłuchano i traktowano poważnie.

? Mam prawo do niezależności.

? Mam prawo odnieść sukces.

? Mam prawo zdecydować się na brak asertywności.

Facebook