Strona główna » BLOG » Co to jest komunikacja werbalna i nie werbalna?
Ogólne

Co to jest komunikacja werbalna i nie werbalna?

Proces komunikacji interpersonalnej charakteryzuje się określoną dynamiką. Każdy bodziec w postaci słowa, gestu czy mimiki powoduje u odbiorcy komunikatu pojawienie się określonych myśli i pewnych stanów uczuciowo – emocjonalnych, zwane intencjami, które czasami zostają przez odbiorcę ujawnione na zewnątrz. Intencje mogą być uświadomione lub przeciwnie – nieuświadomione. Nierzadko mamy do czynienia z sytuacją, w której rozpoznanie uczuć drugiego człowieka jest bardzo trudne. Na złe zrozumienie uczuć mają wpływ trzy czynniki:

– komunikat niewerbalny nie jest dość jasny

–  istnieje sprzeczność pomiędzy komunikatem niewerbalnym a komunikatem werbalnym

– indywidualna interpretacja komunikatu przez odbiorcę

Prosta definicja, którą warto zastosować w życiu.

Facebook