Strona główna » BLOG » Jakie mogą być bariery w komunikacji?
Ogólne

Jakie mogą być bariery w komunikacji?

Mogą wynikać zarówno z błędów popełnionych przez jedną jak i drugą stronę w komunikacji:

1. Różnice kulturowe – każdy z nas ma swój system poznawczy oparty w większej mierze na przeszłości i związanych z nią doświadczeniach, w związku z tym wpływa on na interpretację komunikatów u każdej osoby inaczej.

2. Brak umiejętności decentracji- większość osób nie potrafi wczuć się w sytuację mówiącego. Aby komunikacja była skuteczna konieczne jest przyjęcie perspektywy mówiącego, a nie patrzenie tylko na swoją osobę.

3. Utrudnienia percepcyjne – zbyt szybka i niewyraźna artykulacja wypowiedzi naszego rozmówcy, czy też warunki zewnętrzne jak głośna muzyka czy zła pogoda.

4. Stereotypy – wartościujemy naszych partnerów w komunikacji ze względu na ich status. Więcej uwagi i szacunku okazujemy ludziom o wysokim statusie niż tym o niskim.

5. Wybiórczość uwagi – nie skupianie się na całości wypowiedzi naszego współrozmówcy, tylko na jakimś pojedynczym fakcie.

6. Samopoczucie – stan psychofizyczny w bardzo dużym stopniu zmienia naszą ocenę zdarzeń.

7. Osądzanie – jest wynikiem narzucania własnych opinii innym, a także proponowania rozwiązań skutecznych u innych osób, nie uwzględniając problemów samego zainteresowanego.

8. Decydowanie za innych – wynikiem jest ograniczona przez naszego rozmówcę otwartość szczerość wypowiedzi. Tworzenie tej bariery następuje zwykle poprzez: rozkazywanie, zakazywanie, grożenie , moralizowanie , zarzucanie pytaniami.

9. Blokady językowe – mają charakter nieświadomy i świadomy: wtrącanie do wypowiedzi zwrotów w językach obcych, stosowanie kodów lub szyfrów, umówionych i znanych tylko wybranym osobom w grupie, stosowanie tzw. zabójczych frazesów: ?To jest normalne. To jest niemożliwe?.

Wszystkie bariery mogą spowodować różne stany emocjonalne u naszego rozmówcy. Nalezą do nich: opór lub bunt, złość, agresja, bezsilność, frustracja, poczucie niskiej wartości, spadek motywacji, poczucie braku zainteresowania.

Facebook