Strona główna » BLOG » Dlaczego istotna jest komunikacja niewerbalna?
Ogólne

Dlaczego istotna jest komunikacja niewerbalna?

Komunikacja niewerbalna ma ogromne znaczenie również z innych względów. Po pierwsze, z wielu przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że czynniki niewerbalne mają pierwszeństwo i są ważniejsze niż czynniki werbalne. Badacze są wprawdzie zgodni co do tego, że niewerbalne sygnały odgrywają większe znaczenie niż słowa w interakcjach społecznych, jednak różnią się w ocenie siły wpływu danego typu komunikacji na przekaz (między 50% a 93% społecznego znaczenia rozmowy jest przekazywane niewerbalnie). Ponadto, gdy otrzymujemy sprzeczne sygnały oboma kanałami komunikacyjnymi to ważniejsze stają się sygnały niewerbalne. Wyobraźmy sobie, że ktoś w czasie rozmów mówi do nas: ?Bardzo się cieszę z takiego rozwiązania?, mając przy tym smutną minę i spuszczoną głowę. Czy wierzymy tym słowom?

Po drugie, o wiele trudniej świadomie zafałszować lub zniekształcić gesty czy też wyrazy twarzy niż przekazy słowne, szczególnie gdy nie ma to charakteru jednorazowego i nie następuje w krótkim odcinku czasu.

Po trzecie, niewerbalnie komunikujemy się efektywniej. Staje się to bardzo ważne w momencie, gdy negocjacje mają zakreślone wyraźne ramy czasowe. Mowa ludzka jest niestety bardzo nieefektywna ? świadczy o tym wysoka redundancja (nadmiarowość) języka, np. język polski ma 81-procentową redundancję, co oznacza, że wystarczyłoby używać 19% z tego, co mówimy, aby jednoznacznie przekazać dany komunikat.

Facebook