Strona główna » BLOG » 9 typów inteligencji
Ogólne

9 typów inteligencji

W latach 80. XX wieku opracowano teorię ?inteligencji wielorakiej?. Teoria ta została stworzona przez Howarda Gardnera. Psycholog ten opisał typy inteligencji bazując na pomiarach poziomu IQ na podstawie stworzonych przez siebie testów.

W 1983 roku Howard Gardner opisał 9 typów inteligencji:

  • Inteligencja językowa ? umiejętność czytania, pisania i porozumiewania się za pomocą słów, doskonale rozwinięta u pisarzy, poetów i mówców.
  • Inteligencja logiczna lub matematyczna ? umiejętność rozumowania oraz liczenia. Najlepiej jest rozwinięta u ekonomistów, naukowców, inżynierów, prawników i księgowych.
  • Inteligencja wizualno-przestrzenna ? umiejętność malowania, rysowania, robienia artystycznych fotografii, rzeźbienia lub wyobrażania sobie trójwymiarowych kształtów; doskonale rozwinięta u nawigatorów i artystów.
  • Inteligencja muzyczna ? umiejętność układania piosenek, śpiewania, gry na instrumencie, pisania wierszy, a także stosowania rymu i rytmu. Szczególnie rozwinięta u kompozytorów, dyrygentów, muzyków.
  • Inteligencja interpersonalna (społeczna) ? umiejętność nawiązywania kontaktów; rozwinięta u sprzedawców, nauczycieli i przywódców.
  • Inteligencja intrapersonalna (refleksyjna) ? umiejętność skupienia uwagi na swoich uczuciach, umiejętność wyciągania wniosków z przeżytych doświadczeń i umiejętność planowania. Ten rodzaj zdolności wiąże się u niektórych ludzi z wielką intuicją.
  • Inteligencja ruchowa ? zdolności manualne oraz umiejętności sportowe; dobrze wykształcone u gimnastyków, tancerzy, rzemieślników i sportowców, a także chirurgów.
  • Inteligencja przyrodnicza ? umiejętność rozumienia praw natury i postępowania zgodnie z nimi; dobrze rozwinięta u biologów, rolników i osób działających na rzecz ochrony przyrody. (źródło opisu: http://www.charaktery.eu/)

TEST: http://psychology.about.com/library/quiz/bl-mi-quiz.htm  -> Sprawdź który typ inteligencji jest Twój.

Facebook