Strona główna » BLOG » Jak wyznaczać sobie cele?
Ogólne

Jak wyznaczać sobie cele?

Jaki charakter powinien mieć Twój cel zawodowy?

Istnieje powszechnie znana metoda ustanawiania swoich celów. Jest to metoda SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Realistic, Timed). Zadbaj o to, by Twój cel był:

? Jasno zdefiniowany ? nie może to być cel w stylu ?będę bogaty?, albo ?będę szczęśliwy? zmień je na ?będę bogatszy o 10 000 złotych za rok? czy ?będę szczęśliwym dyrektorem sprzedaży za 2 lata?

? Cel musi być mierzalny ? zaznacz, w jaki sposób poznasz, że będzie on zrealizowany. Ustaw checkpoint, który da Ci znak, że właśnie realizujesz swój cel

? Akceptowany ? czy cel, który sobie wyznaczyłeś, jest na pewno dla Ciebie ważny? Jak bardzo chcesz go osiągnąć? Czy przyjmujesz go, jako pomysł na siebie?

? Realny ? Twój cel nie możne być sprzeczny z prawami fizyki, logiki i musi być możliwy do osiągnięcia. Podobnie ? nie możesz latać, ani zrobić drugiego dyplomu magistra w rok. Cel zawodowy ma być realny do zrealizowania.

? Określony w czasie ? to bardzo ważny punkt, o którym jednak wiele osób zapomina. Jeżeli stawiasz sobie cel, dodaj do niego, kiedy chcesz go zrealizować. Będziesz mógł do niego intensywniej dążyć!

Facebook