Strona główna » BLOG » Jak skutecznie motywować swoich pracowników do pracy? Cz.3
Boss wind up key In His back businessman
Historia Sukcesu Motywacja

Jak skutecznie motywować swoich pracowników do pracy? Cz.3

Zaufanie i wartości jako fundament współpracy

Menadżer powinien przede wszystkim wierzyć swoim pracownikom, wiara w dobre intencje oraz zamiary pomagają w rozluźnianiu atmosfery. Brak zaufania oraz ciągła podejrzliwość, sprawia, że powstaje mur między pracownikami a menadżerem. Pracownik, który na każdym kroku czuje się inwigilowany, straci wiarę w swoje możliwości oraz swoją motywacje do pracy. Cele, jakie mogą stać przed zespołem, to również cele menadżera. To on powinien je mieć z tyłu głowy i ciągle przypominać o tym swoim pracownikom.

Umiejętność weryfikowania potrzeb pracowników

Każdy pracownik ma swoje potrzeby, nie tylko związane ze sferą zawodową, ale również prywatne. Menadżer powinie umieć je rozpoznawać oraz w jakimś stopniu zaspakajać. Dobry menadżer rozmawia ze swoimi pracownikami. Znajomość planów, dążeń pracowników pomaga menadżerowi określić sytuacje pracownika oraz jego wpływ na prace grupy, realizacje celu głównego. Każdy menadżer powinien umieć pochwalać swoich pracowników, pochwały mogą być udzielane osobiście lub w obecności innych pracowników. To wszystko zależy od sytuacji.

Facebook