Strona główna » BLOG » Jak prawidłowo stosować pochwały cz. 2
Ogólne

Jak prawidłowo stosować pochwały cz. 2

Pochwała jest formą manipulacji, pozwalającą na sterowanie zachowaniem jednostki. Ujemnie oddziałuje na wiele aspektów psychicznego funkcjonowania osoby chwalonej. Pochwała wbrew powszechnym opiniom nie jest dobrym sposobem motywacji. Istnieją dowody na demotywującą rolę pochwał (hamowanie naturalnej motywacji wewnętrznej). Pochwała może oddziaływać destrukcyjne na relacje budowane z wykorzystaniem pochwał oraz innych form nagradzania oraz obraz własnej wartości dziecka (także osoby dorosłej) motywowanego behawioralnymi wzmocnieniami w postaci pochwał.

Nagradzanie słowne może oddziaływać negatywnie na:

  • motywację wewnętrzną, będącą predyktorem osiągnięć osobistych i zawodowych
  • samodzielność myślenia i działania jednostki (dziecko chwalone i karane może być w przyszłości podatne na manipulacje nagrodami i krytyką ze strony innych)
  • samoświadomość (czego ja chcę) 
  • asertywność (hamowaną podatnością na opinie i oczekiwania innych oraz kary i nagrody związane z realizacją tychże)
  • poczucie akceptacji (przekonanie, że na akceptację, szacunek i uznanie trzeba sobie zasłużyć)
  • poczucie własnej wartości (moja wartość zależy od moich starań i poziomu realizowanych zadań, może  także m. in. skutkować dążeniem do zaspakajania cudzych potrzeb i oczekiwań w miejsce troski i dbania o siebie  
  • oraz wiele innych czynników wpływających na jakość życia

Facebook