Strona główna » BLOG » Brak zaufania do siebie = Brak sukcesu
Motywacja

Brak zaufania do siebie = Brak sukcesu

Zbyt mało zaufania do siebie. ?Nie, to na pewno mi się nie uda? ? takie zdanie znacznie częściej usłyszymy od kobiety niż od mężczyzny. Badania psychologiczne nad różnicami płciowymi pokazują, że mężczyźni zazwyczaj przeceniają, a kobiety nie doceniają swoich zdolności i możliwości. Stąd na przykład gorzej wypadają w niektórych testach wiedzy czy koncentracji uwagi ? nie dlatego, że tej wiedzy czy koncentracji uwagi im brakuje, lecz z powodu przekonania, że nie podołają proponowanym zadaniom.

W życiu zawodowym pewność i zaufanie do siebie jest – według Claire Shipman i Katty Kay, autorek książki ?The Confidence Gap?, jednym z najważniejszych warunków osiągnięcia sukcesu. Bez nich, zaprezentowanie całej swojej wiedzy i kompetencji jest wręcz niemożliwe.

Jak sobie pomóc? Mniej rozmyślania, więcej działania! Choć rada ta brzmi łatwiej, niż w rzeczywistości można ją wprowadzić w życie, opłaca się to zrobić. Wraz z kolejnymi czynnymi udziałami w kolejnych projektach, pewność siebie będzie się umacniać.

Facebook